จัดทำโดย ครูนันทพล สิทธิสุวรรณ

แบบฝึกหัดเรื่องการเคลื่อนที่แบบเลื่อนที่
."ในการแก้ปัญหาโจทย์ นักเรียนลองทำก่อนแล้วจึงดูเฉลย .......ต้องมีวินัยของตนเอง"
 
  1. ระยะทางและการกระจัดต่างกันอย่างไร ............................  
 
   
    2. จงบอกตำแหน่งของโรงเรียนสตรีสมุทรปราการให้เพื่อนของนักเรียนที่อยู่โรงเรียนวัดทรงธรรมพร้อมทั้งเขียนแผนที่ให้เพื่อนมาโรงเรียนได้ถูกต้อง ............................  
       
   

  3.นาย แดง เดินจาก A ไป B ใช้เวลา 18 วินาที จากนั้น เดินต่อยัง C ดังรูปใช้เวลา 12 วินาที  จงหาการกระจัด ของนายแดง ตลอดการเดินนี้............................

   
     
   
  กลับเมนูหลัก
   
    เรียนจบบทเรียนแล้วทดลองทำแบบฝึกเพื่อ.....ตรวจสอบตัวเองว่าเข้าใจหรือไม่  

   

  กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล