จัดทำโดย ครูนันทพล สิทธิสุวรรณ

แบบฝึกหัดการคำนวณการเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง
     
  1. ชายคนหนึ่งโยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้น 20 m/s
...................... จงหา 1. ลูกบอลเคลื่อนที่สูงสุดจากพื้นเท่าไร
................................2. ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดใช้เวลาเท่าไร
................................3. เวลาเท่าไรที่ลูกบอลสูงจากพื้น 15 m
 
     
 
 
  ปัญหา : 1. ลูกบอลเคลื่อนที่สูงสุดจากพื้นเท่าไร
............2. ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดใช้เวลาเท่าไร
............3. เวลาเท่าไรที่ลูกบอลสูงจากพื้น 15 m
 
  คิดวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูล : โยนวัตถุขึ้นด้วยความเร็วต้น u = 20 m/s
....................มีความหน่วง g เป็น ลบ g = -10
....................ขึ้นไปถึงจุดสูงสุด ความเร็วปลาย v = 0 m/s
 
 
วัตถุขึ้นไปสูงสุด
 
 
 
 
 
  ข้อสังเกต เวลามี 2คำตอบ แสดงว่า วัตถุขาขึ้นไปสูง 15 เมตร
..............เวลา 1 วินาที แล้วเคลื่อนที่เลยไปถึง จุดสูงสุดและ
..............ตกกลับลงมาสูง 15 เมตรอีก ณ เวลา 3 วินาที
 
 
 
  2. ปล่อยลูกบอลจากหอคอยสูง 125 m
...............................จงหา 1. เวลาที่ลูกบอลตกถึงพื้น
....................................... 2. ความเร็วที่ลูกบอลตกถึงพื้น
 
   
     
  ปัญหา :
............................1. เวลาที่ลูกบอลตกถึงพื้น
............................2. ความเร็วที่ลูกบอลตกถึงพื้น
 
  คิดวิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูล :
.................ปล่อยลูกบอลจากยอดหอคอย ดังนั้นความเร็วต้น u = 0 m/s
.................มีความเร่ง g เป็น เป็นบวก( ทิศเดียวกับ u ) g = 10
.................ความสูงของหอคอย s มีค่าเป็นบวก (ทิศเดียวกับ u ) 125 m
 
  พิจารณาเมื่อวัตถุตกถึงพื้น หาเวลา
 
 
 
  หาความเร็วที่ตกถึงพื้น  
 
 
 

แบบทดสอบเพื่อความเข้าใจ

1. จอนขว้างลูกบอลขึ้นไปบนอากาศจากพื้นด้วยความเร็วต้น 30 m/s
      จงหาว่าลูกบอลจะขึ้นไปได้สูงสุดเท่าไร.........................................................เฉลย

2. ยิงลูกหินขึ้นไปในแนวดิ่งลูกหินกระทบไม้  ที่อยู่สูงจากตำแหน่งที่ยิง  6  m  ในเวลา  1  วินาที  จงหา
    ความเร็วของลูกหินขณะกระทบไม้.................................................................เฉลย

3. ยิงธนูขึ้นไปในแนงดิ่งความเร็วต้น  5  เมตร/วินาที  กำหนดให้  g = 10

จงหา
1. ระยะทางที่จุดสูงสุด
2.เวลาทั้งหมดที่วัตถุตกกลับถึงพื้น
3.ความเร็วธนูขณะกระทบพื้น .............................................เฉลย

4.  ปล่อยวัตถุจากยอดหอคอยสูง 20 เมตร  จงหาว่าในวินาทีสุดท้ายวัตถุเคลื่อนที่ได้กี่เมตร...........เฉลย

 
 
 
 
กลับหน้าเดิม
 
  เรียนจบบทเรียนแล้วทดลองทำแบบฝึกเพื่อ.....ตรวจสอบตัวเองว่าเข้าใจหรือไม่  

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล