การบิน

นิทานของชาวกรีก

    อากาศยาน คือ ยานที่เคลื่อนที่ไปในอากาศ การเคลื่อนที่นั้น อาจอาศัยแรงลมพัดไป หรือใช้แรงดันของเครื่องจักรกลชนิดใด ชนิดหนึ่ง ที่ติดตั้งไว้ในอากาศยานนั้นๆ อากาศยาน มีทั้งประเภทเบากว่าอากาศ และประเภทหนัก กว่าอากาศ ได้แก่ บอลลูน หรือโพยมยาน เรือเหาะ หรืออากาศ นาวา ประเภทหนักกว่าอากาศมีมากชนิด ได้แก่ เครื่องบิน เครื่อง ร่อน เฮลิคอปเตอร์ ว่าว ไจโรเพลน และเครื่องกระพือบิน เครื่อง บินยังจำแนกออกอีกเป็นเครื่องบินบนบก หรือเครื่องบินธรรมดา เครื่องบินทะเล เครื่องบินหรืออากาศยานสะเทินน้ำสะเทินบก เรือ แพ ล่องลอยอยู่เหนือผิวน้ำได้ เพราะเบากว่าน้ำ น้ำจึง สามารถรองรับอุ้มเรือแพไว้ได้ เรือเหาะ บอลลูนหรือลูกโป่งลอยได้ เพราะเบากว่าอากาศ บอลลูนเคลื่อนที่ไปตามกระแสลม แต่เรือเหาะ เคลื่อนที่ไปตามแรงดันจากเครื่องจักรกลที่ติดตั้งไว้ข้างลำตัว อากาศยานประเภทหนักกว่าอากาศ เช่น เครื่องบิน เฮลิคอป- เตอร์ ทรงตัวอยู่ในอากาศได้โดยอาศัยแรงยกจากปีกทั้งสองข้างลำตัว เครื่องบิน หรือแรงยกจากปีกหมุน หรือที่มักเรียกกันว่า "โรเตอร์" โรเตอร์เป็นใบพัดขนาดใหญ่หมุนอยู่ด้านบนของลำเฮลิคอปเตอร์
เครื่องกระพือปีก

เมื่อหลายพันปีมาแล้ว มีนิทานชาวกรีกซึ่งได้เล่ากันต่อๆ มาว่า พ่อลูกสองคนชื่อ ดีดาลุส (Daedalus) และอิคารุส (Icarus) ได้คิดหาวิธีออกจากที่คุมขัง ซึ่งไม่มีหลังคาโดยใช้ขนนกมาจัดเข้าเป็นปีกขนาดใหญ่แล้วนำมาติดกับแขนด้วยขี้ผึ้ง เพื่อบินหนี พ่อได้สั่งลูกชายว่า อย่าบินสูงนักเพราะแสงแดดจะทำให้ขี้ผึ้งละลายแต่ลูกชายเพลิดเพลินกับการบินได้เป็นครั้งแรก จึงบินสูงขึ้น สูงขึ้น ทำให้ขี้ผึ้งละลาย จึงตกลงทะเล ส่วนบิดาบินหนีไปได้อย่างปลอดภัย

 

มนุษย์ติดปีกที่แขนพยายามร่อนลงมาจากที่สูง โดยไม่มีความรู้ความชำนาญในวิชาการบิน จึงเป็นอันตรายถึงเสียชีวิต

     มนุษย์มีมันสมองดีมาก จึงอยากรู้ อยากเห็น และอยากทำ เช่น เมื่อ เห็นว่า นกบินได้ ก็พยายามจะบินให้ได้บ้าง แม้ว่าธรรมชาติจะมิได้สร้างให้ มนุษย์มีปีกเหมือนนก ในพุทธศตวรรษที่ ๒๑ คือ เมื่อประมาณ ๕๐๐ ปีมา แล้ว มีผู้ทดลองติดปีกขนาดใหญ่ที่แขนทั้งสองข้างแล้วถลาร่อนลงมาจากที่สูง เพราะเห็นว่านกกระพือปีกจึงบินได้ ก็ลองติดปีกแล้วกระพือบ้าง แต่เพราะมิได้ ศึกษาเรื่องน้ำหนักและแรงยกเพียงพอ การทดลองบินครั้งนั้นจึงล้มเหลว ผู้ ทดลองเป็นอันตรายถึงกับเสียชีวิต ด้วยความฉลาดของมนุษย์ที่สังเกตเห็นว่า ควันไฟลอยสูงขึ้นในอากาศ ในราว พ.ศ. ๒๓๒๖ สองพี่น้องชาวฝรั่งเศสในสกุล มองต์โกลฟิเยร์ (Montgolfier) คิดทำบอลลูนให้ลอยขึ้นได้สำเร็จเป็นครั้งแรก โดยบรรจุควันไฟไว้ภายในบอล ลูน เพื่อทำให้เกิดแรงยก เพราะควันไฟเบากว่าอากาศ มนุษย์คนแรกที่ขึ้นไป กับบอลลูนได้เป็นผลสำเร็จเป็นชาวฝรั่งเศสชื่อ โรซิเอร์ (Rozier) ต่อจากนั้นการ คิดค้นคว้าสร้างอากาศยานประเภทเบากว่าอากาศก็ก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆ มีการ สร้างบอลลูนบรรจุก๊าซที่เบากว่าอากาศและเรือเหาะซึ่งขับเคลื่อนด้วยเครื่องจักร กล ผู้ที่คิดค้นเรื่องการบินหรือการเหาะไปในอากาศให้ได้เหมือนนก พยา- ยามคิดขยายขนาดของปีกให้ใหญ่ขึ้นเพื่อให้สามารถรับน้ำหนักของคนที่ร่อนลง มาจากที่สูงได้ แต่เมื่อปีกใหญ่มาก คนก็รับน้ำหนักปีกไม่ไหว ต่อมาเมื่อมีผู้

 

 

หน้าแรก  หน้าก่อน  หน้าถัดไป

 

จาก สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่มที่ 1

ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ                                       อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด :

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

       บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์    

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3    เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL  พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2 

กลศาสตร์เวกเตอร์

โลหะวิทยาฟิสิกส์

เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  

ฟิสิกส์พิศวง

สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ทดสอบออนไลน์

วีดีโอการเรียนการสอน

หน้าแรกในอดีต

แผ่นใสการเรียนการสอน

เอกสารการสอน PDF

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ 

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์ 

ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์

เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์

คำศัพท์ประจำสัปดาห์

 

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก

ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์

นักวิทยาศาสตร์เทศ

นักวิทยาศาสตร์ไทย

ดาราศาสตร์พิศวง 

การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด

2. เวกเตอร์

3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ

4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ

5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

7.  งานและพลังงาน 

8.  การดลและโมเมนตัม

9.  การหมุน  

10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง

11. การเคลื่อนที่แบบคาบ

12. ความยืดหยุ่น

13. กลศาสตร์ของไหล  

14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน

15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก 

16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร

17.  คลื่น

18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต

2.  สนามไฟฟ้า

3. ความกว้างของสายฟ้า 

4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า

6. กระแสไฟฟ้า 

7. สนามแม่เหล็ก

 8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ 

10. ทรานซิสเตอร์ 

11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ

14. กลศาสตร์ควอนตัม

15. โครงสร้างของอะตอม

16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม

4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง

5.  ของไหลกับความร้อน

6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 

7. แม่เหล็กไฟฟ้า 

8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง

9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์ 

 

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ภาพประจำสัปดาห์